Regulamin Programu lojalnościowego organizowanego jest przez Firmę Handlową „KORONA” Mieczysław i Janina Słoma Spółka Jawna zwaną dalej w regulaminie „KORONA”

Udział w programie umożliwia zbieranie punktów przy okazji codziennych zakupów oraz wymianę ich na bony wartościowe do realizacji w „KORONIE”.

§ 1 Ogólne Zasady Programu

§ 2 Korzystanie z karty

§ 3 Realizacja Bonów

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora

§ 5 Postanowienia końcowe